F. Marius Andersen Kjærside, arbejdsmand, født 23. juni 1892 i Sparkær Møborg død d. 25. april 1963 på De gamles Hjem i Bøvlingbjerg, Bøvling, gift d. 2. oktober 1917 i Flynder med Johannah Katrine Andersen, født d. 11. marts 1898 i Chicago Illinois, USA, død d. 23. marts 1944 på sygehuset i Lemvig, begravet i Bøvling, datter af Anders Kristian (Kronborg) Andersen og hustru Nikoline Marie (Vang) Nielsen.

, Bosat: Lundgårdhus, BøvLing, senere Bøvlingbjerg.

M.A.K. gik i skole i Flynder havde derefter plads på egnens gårde" aftjente sin værnepligt, var den første tid efter giftermålet fodermester på en gård i Ulfborg, købte 1920 Lundgårdhus på 5 tdr. land i Bøvling gik ved siden af at passe denne på løst arbejde, solgte ejendommen 1944 til Frederik Kristian Pedersen (I C 5)" købte derpå en Lidt større ejendom i Ramme men denne brændte 1947, købte så sammen med datteren og svigersønnen Maria Katrine og Niels Ejnar Nielsen en ejendom i Flynder- Ørs denne blev solgt 1948 virkede derefter til sin død som bestyrer.

 

J .K.A. kom som 2-årig til Danmark sammen med moderen og broderen Niels, kom på grund af moderens sygdom i pleje på Nygård i Flynder og tjente senere forskellige steder på Landet.

 

 

1. Maria Katrine Andersen Kjærside, født d. 2. december 1917 i Refsgårdhus, Ulfborg, gift d. 6. december 1936 i Bøvling med Niels Ejnar Nielsen, arbejdsmand, født d. 12. juli 1902 i Frostesgårdhus, Nees, søn af Ane Margrethe Nielsen.

Bosat: Skovhus, Koldsøevej 6, Nees pr. Vemb.

M.K.A.K. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning og virkede senere som hjemmesyerske.

N.E.N. kom som 8-årig i pleje hos Peder Løkke i Vestergadehus, Nees, gik i skole i Skalstrup og Nees, blev uddannet ved Landbruget, havde 1924-1927 udlejning af bil i Nees, arbejdede så nogle år på Sjælland, bl.a. hos en grønthandler i Søborg, købte 19.36 ejendommen Bommerhedehus på 4 tdr. land i Ramme, havde denne til 1947, overtog da sammen med svigerfaderen en ejendom i Flynder-Ørs, solgte denne 1948, købte så Skovhus i Nees med et tilliggende på 6 tdr. land, driver stadig denne og har i årenes Løb tillige haft forskelligt arbejde, bl. a. med pasning af have og anlæg ved De gamles Hjem i Ramme samt som tromlefører ved vejvæsenet.

a.Henning Vang Nielsen, specialarbejder, født d. 6. januar 19.38 i Bommerhedehus, Ramme, gift d. 26. februar 1966 i Esbjerg med Tove Stigaard Dahl, kontorassistent, født d. 20. september 1946 i Esbjerg, datter af købmand Johannes Vrist Dahl og hustru Bodil Stigaard.

Bosat: Hedebakken 10, Sædden pr. Esbjerg.

H. V.N. gik i skole i Ramme, Flynder og Nees, havde derefter plads ved Landbruget, indkaldes 1957 til aftjening af sin værnepligt ved flyvevåbnet, hjemsendtes 1959 som korporal, arbejdede 1962-1965 på en møbelfabrik i Bækmarksbro og har i en årrække haft beskæftigelse ved Blika A/S, jern-, metal- og trådvarefabrik, Esbjerg.

T.S.D. gik i skole i Esbjerg, havde et par år plads i huset og blev 1967 udlært som kontorassistent på forsikringsselskaberne Danebroge og Term' s afdelingskontorer i Esbjerg.

1)Kent Stigaard Lyskjær Nielsen, født d. 8. februar 1967 i Esbjerg.

2) Jan Stigaard Lyskjær Nielsen, født d. 29. maj 1970 i Esbjerg.

3) Heino Stigaard Lyskjær Nielsen, født d. 21. februar 1974 i Esbjerg.

 

 

b. Erling Vang Nielsen, mejerist, født d. 23. oktober 1941 i Bommerhedehus Ramme, gift d. 25. marts 1964 i Stenstrup med Gurli Lillian Nielsen, dagplejemor, født d. 31. december 1945 i Stenstrup, datter af teglværksarbejder Aksel Thorvald Peder Nielsen og hustru Inger Karita Larsen.

Bosat: Fåborgvej 31, Fåborg pr. Varde.

E.V.N. gik i skole i Nees, stod i lære som mejerist 1956-1958 på Nees Mejeri samt 1958-1959 på V. Aby Mejeri besøgte 1959-1960 Ladelund Mejeriskole aftjente 1960-1962 sin værnepligt som sygepasser i Jægersborg og har siden virket som mejerist, 1962-1964 på Skårup Andelsmejeri og fra 1965 på Fåborg Mejeri.

- E. V. N. ep kasserer i idrætsforeningen for Fåborg og Vrenderup.

G.L.N. gik i skole i Løgeskov og Stenstrup, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på et plejehjem i Svendborg og har efter giftermålet virket som dagplejemor.

1) Kim Michel Vang Nielsen, født d. 25. juli 1964 på sygehuset i Middelfart.

Inger Maria Nielsen, født d. 21. august 1968 i Esbjerg.

3) Dennis Vang Nielsen, født d. 4. januar 1978 i Esbjerg.

a.Ingolf Vang Nielsen, møbelsnedker, født d. 1. apnl 1946 i Bommerhedehus, Ramme, gift d. 14. juli 1973 i Lemvig med Krista Thora ilkjær Jensen, dagplejemor, født d. 7. juni 1950 i Lomborg, datter af murer Jens Christian Ilkjær Jensen og hustru Edith Christensen.

Bosat: Avænget 4~ Bækmarksbro.

I.V.N. gik i skole i Nees, var 1960-1961 elev på Lomborg Ungdomsskole, blev 1965 udlært som møbelsnedker hos Tage Falsig, Bækmarksbro, var ansat her til 1974, afbrudt af værnepligt ved flyvevåbnet i Karup 1966-1967 ~ og har nu beskæftigelse ved Ramme Møblep A/S, Ramme.

K.T.I.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Bøvling Hovedskole, var 1966 elev på Lægård Ungdomsskole, Holstebro, havde 1966-1969 plads som ekspeditrice i Vemb Vareindkøbsforening samt 1969-1971 plads på kontoret ved S.C. Sørensen A/S, Herning og har fra 1978 virket som dagplejemor.

 

1) Randi ilkjær Nielsen, født d. 10. oktober 1973 på sygehuset i Lemvig

2) Kenneth Ilkjær Nielsen, født d. 26. november 1975 på sygehuset i Lemvig.

2. Mary Kirstine Andersen Kjærside, født d. 2. december 1917 i Refsgårdhus, Ulfborg, død d. 21. august 1918 på sygehuset i Lemvig, begravet i Flynder.

3. Mary Kirstine Andersen Kjærside, født d. 23. januar 1919 i Sandbæk, Flynder, gift d. 25. september 1936 i Bøvling med Alfred Julius Jepsen, gårdejer, født d. 10. maj 1908 i V. Kjær, Flynder, søn af gårdejer Peder Grydholt Jepsen og hustru Kirstine Jepsen.

Bosat: V. Kringel, Engbjergvej 20, Engbjerg pr. Lemvig.

M.K.A.K. gik i skole i Bøvling, kom ud at tjene som 11-årig og havde derefter plads forskellige steder, bl.a. på gården V. Kjær i Flynder, hjalp de første år efter giftermålet sin mand som fodermester og gik tit senere ud som kogekone.

A.J.J. gik i skole i Flynder og Lomborg, blev derefter uddannet ved landbruget, havde 1937-1946 plads som fodermester på Ll. Engbjerggård, Engbjerg, købte derefter sin nuhavende ejendom, V. Kringel, med et til- liggende på 10 td. land og arbejdede foruden at passe denne 1970-1976 på Cheminova A/S, Harboør.

a. Kirstine Jepsen, født d. .30. oktober 1936 i Nørlem, død 10 dage gammel samme sted.

b. Maja Kirstine Kjærside Jepsen, fabriksarbejder, født d. 27. oktober 19.37 i Ll. Engbjerggård, Engbjerg, gift d. 11. m:1.j 1957 i Engbjerg med Niels Toft Jensen, slagter, født d. 15. oktober 1934 i Vestervig, søn af arbejdsmand Anders Christen Jensen og hustru Mariane Toft.

Bosat: uglevej 23, Lemvig.

M.K.K.J. gik i skole i Engbjerg, var 1952 elev på Lægård Ungdomsskole, Holstebro, havde en tid plads ved husgerning samtt som telefonist på Bonnet og Bækmarksbro centraler og har fra 1965 arbejdet ved Bang & Olufsen A/S, Lemvig.

N.T.J. gik i skole i Vestervig, blev 195.3 udlært som slagter hos slagtermester Aschou Poulsen, Vestervig, aftjente 1955-1956 sin værnepligt ved marinen, arbejdede i 3 år som svend hos slagtemester Herbert Byskou i Bonnet, drev 1958-1966 egen slagterforretning i Lemvig og har siden haft beskæftigelse ved Cheminova A/S , Harboør. N.T.J. er tillidsmand på sin arbejdsplads.

1) Frank Toft Jensen, fisker, født d. 4. september 1957 i Bonnet, Ramme.

2) Palle Toft Jensen, fisker, født d. 20. maj 1959 i Lemvig.

b.Egon Kjærside Jepsen, fabriksarbejder~ født d. 4. december 1940 i Ll. Engbjerggård, Engbjerg, gift d. 19. november 1966 i Lemvig med Elin Hansson, født d. 1. juni 1945 i Nr. Nissum, datter af arbejdsmand Johannes Gotfred Hansson og hustru Edith Dalgaard Nielsen.

Bosat: Venøvej 6, Thyborøn Havn.

E.K.J. gik i skole i Engbjerg, fiskede i nogle år. fra Lemvig, aftjente sin værnepligt i Nørresundby og har siden arbejdet ved forskelligt, hovedsagelig ved Cheminova A/S~ Harboør.

E.H. gik i skole i Nr. Nissum, havde 1961-196.3 plads i køkkenet på Amtssygehuset i Lemvig, var derefter til sit giftermål beskæftiget inden for hotel- og restaurationsbranchen, bl.a. på Årslev Kro og Motel samt på restaurant Ørnereden i Marselisborg Skov, Århus.

1) Jan Hansson Kjærside Jepsen, født d. 27. december 1966 på sygehuset i Lemvig.

2) Susanne Kjærside Jepsen, født d. 6. august 1970 på sygehuset i Lemvig.

d. Lis Grydholt Jepsen, født d. 17. juni 1944 i Ll. Engbjerggård, Engbjerg, gift d. 18. maj 196.3 i Engbjerg med Tommy Agner Oluf Nielsen. Halarbejder, født d. 2. september 1937 i Thyborøn, søn af halarbejder Peder Oluf Nielsen og hustru Agnes Jensen.

Bosat: Digevej 13, Thyborøn Havn.

L.G.J. gik i skole i Engbjerg og havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i køkkenet på Amtssygehuset i Lemvig.

T.A.O.N. gik i skole i Thyborøn, havde derefter plads ved Zandbruget, var en tid gårdbestyrer i Engbjerg, aftjente 1958-1959 sin værnepligt i Nr. Uttrup og har fra 1966 haft beskæftigelse som halarbejder med bl.a. losning af skibe.

Johnny Grydholt Nielsen, født d. 17. november 1963 i Thyborøn.

2) Kenneth Grydholt Nielsen, født d. 17. april 1969 i Thyborøn.

e. Villy Grydholt Jepsen, elektriker, født d. 11. april 1955 i V. Kringel, Engbjerg.

Bosat: V. Kringel, Engbjergvej 20, Engbjerg pr. Lemvig.

4. Jakob Andersen Kjærside, buschauffør, født d. 4. oktober 1920 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 15. november 1952 i Videbæk med Elisabeth Marie Christensen, syerske, født d. 22. februar 1931 i Thisted, datter af slagteriarbejder Carl Vilhelm Christensen og hustru Thyra Salome Christensen.

Bosat: Skjernvej 70, Fiskbæk pr. Videbæk.

J.A.K. gik i skole i Bøvling, kom ud at tjene som 10-årig og havde senere plads på hovedgården Rysensten i Bøvling, virkede 1947-1949 som lastbilchauffør, var så en tid rutebilchauffør i Videbæk arbejdede 1953-1958 i Sønderjylland, bl.a. på Danfoss A/S i Nordborg, havde 1963- 1975 plads som chauffør hos vognmand Karl Sønderby Jensen i Videbæk og har siden virket som buschauffør på ruten Videbæk-Astrup-Skjern.

E.M.C. gik i skole i Thisted, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i Videbæk, og har fra 1970 arbejdet som syerske ved Fiskbæk Kvilt Fiskbæk.

a.Sonja Johanne Kjærside, kassedame, født d. 8. juni 1955 i Sønderborg, gift d. 7. marts 1976 i Herborg med Kurt Krogsgaard Madsen, telefonmontør, født d. 5. april 1952 i Thisted, søn af overportør Jens Madsen og hustru Dagny Nielsine Sørensen.

Bosat: Birkevej 13 Sunds.

S.J.K. gik i skole i Herborg, Nr. Vium og Videbæk og gik ud af 2. real var en tid smørrebrødselev på Grand Hotel i Ringkøbing, arbejdede derefter en tid på fabrik og har fra 1978 været ansat ved Brug- sen Stormarked, Herning-centret.

K.K.M. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Thisted, blev 1971 udlært som automekaniker hos Brandt & Baadsgaard, aut. Renault-forhandlere, Thisted, aftjente 1972-1973 sin værnepligt i Skive og har siden haft beskæftigelse som montør ved Jysk Telefon- Aktieselskab.

1) Annette Kjærside Madsen, født d. 6. februar 1977 i Nykøbing M.

b. Karen Margrethe Kjærside, sygehjælper født d. 18. august 1956 i Sønderborg; Svend Højtved Larsen, landbrugsmedhjælper født d. 16. maj 1956 i Abenrå, død d. 7. august 1976 ved en trafikulykke i Sønderjylland, begravet i Kliplev, søn af lærer Hans Højtved Larsen og hustru Kirstine.

Bosat: Hjejlevej 13 D, Videbæk.

K.M.K. tog realeksamen i Videbæk, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i 2 perioder som stuepige på Korinth Landbrugsskole og påbegyndte 1978 uddannelse til sygehjælper.

S.H.L. blev uddannet ved landbruget og besøgte Korinth Landbrugsskole.

1) Michael Højtved Kjærside født d. 27. februar 1977 i Tarm, Egvad.

c. Inge Marie Kjærside, født d. 19. marts 1960 i Vægerskilde, Brejning, død d. 19. juli samme år, begravet i Videbæk.

d. Carl Erik Kjærside, født d. 30. september 1964 i Vægerskilde.

5. Esper Andersen Kjærside, født 1921 i Lundgårdhus, Bøvling, død i maj 1923 ' samme sted.

6. Esther Nicoline Andersen Kjærside, født d. 30. august 1923 i Lundårdhus, Bøvling, død d. 14. august 1975 i Videbæk, gift d. 6. marts 1943 i Bøvling med Svend Aage Pedersen, rutebilejer født d. 25. september 1918 i Landerhuse, Brejning, død d. 8. december 1976 på sygehuset i Holstebro begravet i Videbæk, søn af husmand Kristian August Pedersen og hustru Mette Kathrine Nielsen. Bosat: øster Alle 8, Videbæk.

E.N.A.K. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning på Bøvlingegnen hjalp de første år efter giftermålet sin mand ved Landbruget arbejdede så på fabrik i Videbæk passede fra 1959 til sin død kontoret samt forretningen i sin mands virksomhed.

S.Aa.P. gik i skole i Brejning" kom ud at tjene som 9-årig og fortsate en årrække ved Landbruget drev en tid en ejendom i Ramme" fik 1947 plads som chauffør hos sin brodér Peder i Videbæk blev senere bestyrer for broderen og overtog 1956 forretningen begyndte 1957 en rute fra Videbæk til Troldhede og var ved sin død ejer af 6 busser.S.Aa.P. var en tid medlem af bestyrelsen for rutebilejerforeningens 8. kreds.

Birthe Johanne Pedersen, sygepLejelærer, født d. 16. september 1944 i Ramme, gift d. 16. september 1972 i Videbæk med Gert Kristensen rutebilejer født d. 11. april 1943 i Kragsiggård, Brande, søn af borgmester Julius Kristensen og hustru Ester Kristine Jensen.

Bosat: guldregn Allé 14, Videbæk.

B. J. P. tog realeksamen i Videbæk var en tid køkkenmedhjælper på De gamles Hjem i Videbæk, besøgte 1964 sygeplejeforskolen på Tryhøj skole gennemgik derefter uddannelse tiL sygeplejerske på Centralsygehuset i Silkeborg, arbejdede så som assistent forskellige steder fik 1975-1976 videreuddannelse på Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Aarhus universitet og har siden undervist på sygeplejesygehjælper- skolen" Herning. - B.J.P. har været medlem af bestyrelsen for Videbæk Gymnastikforening.

G.K. gik i skole i Brande" var 1958-1959 elev på Salling ungdomsskole i Jebjerg blev 1964 udlært hos smedemester B. Sørensen, Fly aftjente 1965-1966 sin værnepligt i Viborg arbejdede 1966-1973 som mon tør ved Flensborg Maskinforretning A/S, Videbæk fik derefter plads som chauffør hos svigerfaderen og har fra 1977 sammen med hustruen viderevet forretningen.

1) Claus Kristensen, født 23. november 1968 i Videbæk.

2) Søren Kristensen, født d. 12. december 1974 i Herning.

3) Louise Kristensen, født d. 28. februar 1977 i Herning.

b. Grethe Kathrine Pedersen, damefrisør, født d. 4. maj 1946 i Hanning, gift d. 21. juni 1969 i Videbæk med Gunnar Moos Sørensen, chauffør" født d. 9. juli 1945 i Asserballe, søn af snedker Henry Emil Sørensen og hustru Marie Moos.

Bosat: Mølgårdsvej 14, Troldhede pr. Videbæk.

G.K.P. gik i skole i Videbæk" stod 1962-1966 i lære som damefrisør hos Ida Søndergaard i Videbæk, havde et par år plads som assistent hos damefrisør Else Lykke i Skjern og har fra 1968 drevet egen salon i Troldhede.

G.M.S. gik i skole i Augustenborg, blev 1966 udlært som mekaniker hos H.P. Hansen" Asserballe aftjente 1966-1967 sin værnepligt i Padborg, arbejdede efter hjemsendelsen ved faget i Esbjerg samt i Videbæk, begyndte 1970 som chauffør hos svigerfaderen i Videbæk og har siden virket her nu hos svogeren.

1) Annette Moos Sørensen, født d. 24. september 1971 i Tarm Egvad. .

2) Jesper Moos Sørensen, født d. 12. marts 1976 i Tarm.

a. Peder Kristian Pedersen, handelslærling, født d. 24. februar 1959 i Videbæk.

Bosat: Hølletvej 10, Rimmerhus pr. Videbæk.

P.K.P. tog 1976 realeksamen i Videbæk samt 1977 handelseksamen fra Vestjysk handelsskole i Skjern og blev derefter ansat i Spjald Tømmerhandel. - P.K.P. er patruljeleder inden for FDF/FPF samt trommeslager i tamburkorpset i Videbæk og orkestergruppen Angel

d. Inge-Lis Pedersen, født d. 12. september 1961 på sygehuset i Herning. Bosat: guldregn Alle 14, Videbæk.

I-L.P. tog 1978 realeksamen, er patruljefører for KFUK- spejderne i Videbæk gymnastikleder for småpiger samt medlem af tamburkorpset i Videbæk.

 

e. Anne-Mette Pedersen, født;d. 15. marts 1963 i Videbæk. Bosat: guldregn Alle 14, Videbæk.

A-M.P. går i skole i Videbæk og er medlem af tamburkorpset.

7. Anna Andersen Kjærside, født d. 20. juni 1925 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 4. november 1951 i Videbæk med Christian Christoffer Knudsen håndskomager, født d. 22. maj 1908 i Nykøbing M. søn af gårdejer Kristen Jensen Knudsen og hustru Ane Marie Jakobsen.

Bosat: Nørregade 48~ Videbæk.

A.A.K. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning forskellige steder, bl.a. en tid som husbestyrerinde på Fyn, 1950-1951 som kokkepige på Nr. Aaby Hotel A/S, hjalp efter giftermålet sin mand ved landbruget og har fra 1969 været ansat som kogekone m.m. ved VidebækHallen.

C.C.K. gik i skole i Junget i Salling, havde en tid plads ved landbruget, blev derefter uddannet som skomager, arbejdede under anden verdenskrig i brunkulslejerne, drev 1947-1955 et skomagerværksted i Nr. Åby, havde så plads som fodermester, bl.a. på hovedgården Kiding i Felsted ved Åbenrå, bosatte sig 1959 i Videbæk, arbejdede et par år ved Crimo Konfektion & Strik A/S samt 1962-1971 ved Sanita Træfodtøj A/S, Herning, blev da ramt af sygdom og har fra 1977 haft ophold på et plejehjem i Videbæk.

a.Ulla Kjærside Knudsen, ekspeditrice, født d. 1. oktober 1952 i Middelfart, gift d. 7. maj 1971 i Videbæk med Harley Breinholt Jensen, slagter, født; d. 27. februar 1951 i Skive, søn af telefonmester Carlo Breinholt Jensen og hustru Irene Ottosen.

Bosat: Bøgelundsvej 20, Videbæk.

U.K.K. tog realeksamen i Videbæk og har siden virket som ekspeditrice, 1969-1972 ved Vime Konsum A/S, Herning, 1973-1974 ved Favør Supermarked og fra 1975 hos købmand P.O. Mølsted Nielsen, Videbæk.

U.K.K. har bestået livredderprøven og er nu træner i Videbæk Svømmeklub.

H.B.J. gik i skole i Skive, Holstebro og Videbæk, blev 1970 udlært som slagter ved Vime Konsum A/S, Herning, aftjente 1971-1972 sin værnepligt i Århus, var 1972-1975 ansat ved Føtex i Herning og har siden virket som slagter i Brugsen i Videbæk.

1) Annie Kjærside Jensen, født d. 4. december 1972 i Herning.

2) Allan Kjærside Jensen, født d. 29. april. 1975 i Herning.

b. Jørgen Kjærside Knudsen, svejser, født d. 21. marts 1956 i Sønderborg, samlever fra d. 17. december 1976 med Jeanette Bagger Andersen, klinikassistent, født d. 25. februar 1957 i Balling, datter af Poul Erik Andersen og hustru Ellen Marie Bagger.

Bosat: Bøgelundsvej 16~ Videbæk.

BK J.K.K. gik i skole i Videbæk, var en tid arbejdsdreng på en træskofabrik i Snejbjerg sejlede 1971 som messedreng for rederiet ØK var derefter kokkeelev på Herning Højskole, sejlede så atter for rederiet ØK til 1976 og har fra 1977 haft beskæftigelse som svejser ved Vølund A/S, Videbæk.

J .B.A. tog realeksamen i Vrå, havde et år plads i huset og blev 1975- 1978 uddannet som klinikassistent hos tandlæge Erik M. Bedsted, Videbæk.

1) Chelina Bagger Knudsen, født d. 12. juni 1977 i Herning.

8. Ruth Andersen Kjærside, sygehjælper, født d. 8. februar 1928 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 14. november 1947 i Ramme med Niels Jensen Katkjær, jernbinder, født d. 1. juni 1924 i Damtoft, Hove, søn af landmand Mads Genius Nielsen Katkjær og hustru Madsine Kirstine Jensen.

Bosat: Sønder Alle 17, Videbæk.

R.A.K. gik i skole i Bøvling, lærte husgerning, dels hjemme og dels ude, bl.a. i Ramme Præstegård, hjalp efter giftermålet til forskellige steder og har fra 1967 virket som sygehjælper på De gamles Hjem i Videbæk. N.J .K. gik i skole i Hove, havde derefter plads ved landbruget" var i 4 år beskæftiget hos entreprenør Albert Kristensen i Ramme, flyttede 1956 til Videbæk og har fra 1958 haft beskæftigelse på Trøstrup Teglværk A/S, Videbæk, de sidste 15 år som jernbinder.

 

a. Allis Jensen Katkjær, bogholder, født d. 21. februar 1949 i Vandborg, gift d. 2. september 1967 i Videbæk med Hans Jørn Randeris, fabrikant, født d. 21. juli 1946 i Vorgod, søn af arkitekt Aage Randeis og hustru KarenSørensen.

Bosat: Øster toften 3 Lind pr. Herning. ,

A.J .K. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Videbæk, blev 1968 udlært som kontorassistent på Videbæk Mælkekondenseringsfabrik var ansat her til 1970" virkede så en kort tid ved Bang & Olufsen A/S, Struer, samt en tid ved Herning Dataservice A/S Herning og har fra 1975 været bogholder i. sin mands virksomhed. H.J .R. gik i skole i Vorgod og Fiskbæk, stod 2 år i lære som bager i Herning arbejdede et halvt år ved Angli A/S skjortefabrik Herning, var så ude at sejle i 2 år, indkaldtes 1966 til aftjening af sin værnepligt i Hvorup og forrettede derefter tjeneste til 1971, hovedsagelig med kørsel af blokvogne ved Jyske Dragonregiment i Holstebro, begyndte efter hjemsende isen som repræsentant for broderen Poul Erik, der driver virksomheden Milinda Mode ApS i Tjørring og blev i 1974 optaget som kompagnon.

1) Lotte Katkjær Randeris, født d. 25. februar 1968 i Videbæk.

2) Brian Katkjær Randeris født d. 29. september 1972 i Herning.

b. Hanne Katrine Kjærside Katkjær, kontorassistent, født d. 10. oktober 1957 i Bonnet, Ramme, gift d. 9. august 1975 i Videbæk med Jørgen Jørgensen, sparekassebestyrer, født d. 12. maj 1949 i Knude, Hvejsel, søn af vin- og tobakshandler Søren Johannes Jørgensen og hustru Ketty Christensen.

Bosat: Grønningen 34, Hornsyld.

H.K.K.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Videbæk, blev 1973 udlært som ekspeditrice i Videbæk og har fra 1974 haft ansættelse som kontorassistent ved Vølund A/S, Videbæk.

J.J. tog realeksamen i Videbæk, blev 1969 udlært som bankassistent i Ringkøbing Banks afdeling i Videbæk, aftjente sin værnepligt i Aarhus, hjemsendtes 1971 som sergent, fortsatte efter hjemsendelsen i Ringkøbing Banks afdeling i Skjern, kom 1972 atter til Videbæk udnævntes 1974 til souschef og samme år til fuldmægtig, tog 1977 eksamen som merkonom i Skjern og har fra 1978 haft ansættelse som bestyrer ved Egnssparekassen i Hornsyld. J.J. var 1968-1970 medlem af bestyrelsen for Videbæk Ungdomsforening.

1) Camilla Katkjær Jørgensen, født d. 22. oktober 1977 på sygehuset i Tarm, Egvad.

c. Mads Cenius Nielsen Katkjær, født d. 8. december 1960 i Videbæk. Bosat: Sønder Alle 17 ~ Videbæk.

M.C.N.K. er elev på Skjernåskolen~ Skjern.

9. Niels Vang Andersen Kjærside, skovarbejder, født d. 25. september 1929 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 20. april 1957 i Nørlem med Jenny Eva Nielsen, født d. 19. marts 1933 i ø. Hestbæk, Gudum, datter af gårdejer Niels Christian Nielsen og hustru Ane Thomine Nielsen.

BK Bosat: Huggersgårdvej 16, Dybe pr. Lemvig.

N. V.A.K. gik i skole i Bøvling og Brandborg, kom ud at tjene som 9-årig~ stod 2 år i lære som mekaniker hos Hans Frahm i Skjern, fortsatte så atter ved landbruget indtil sit giftermål, bosatte sig i Ålborg og arbejdede her på en servicestation, drev senere en tid egen cykelforretning i Hals, flyttede 1960 til Dybe, var en tid beskæftiget ved dræningsarbejde samt arbejdede på Cheminova A/S~ Harboør, havde 1963-1975 beskæftigelse som svejser ved Je-Lau A/S, Lemvig og har siden virket som skovarbejder i Klosterhedens Statsskovdistrikt. - N.V.A.K. er medlem af bestyrelsen for Bonnet Friskole.

J .E.N. gik i skole i Gudum og Fabjerg, havde derefter plads ved husgerning og var i nogle år ansat som hjemmehjælper ved Dybe-Ramme kommune. - J.E.N. har været medlem af bestyrelsen for husmoderforeningen.

a. Kurt Kjærside, specialarbejder født d. 21. april 1955 i Vejle, samlever med Else Marie Nejrup, fabriksarbejder, født d. 6. februar 1959 . i Holstebro , datter af skomager Ingvar Christian Nejrup og hustru Irma Margrethe Christensen.

Bosat: Sønderskovvej 1, Bøvlingbjerg.

K.K. gik i Bonnet Friskole, var 1 år arbejdsdreng hos autolakerer Chr. Madsen i Klinkby, derefter elev i 8. og 9. klasse på Lomborg Ungdomsskole, arbejdede senere ca. .3 år på fiskemelsfabriken Rønland A/S, Harboør og gjorde i 3 måneder tjeneste ved civilforsvaret. E.M.N. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Holstebro samt 1977 handelseksamen, ligeledes i Holstebro og har nu beskæftigelse som fabriksarbejder ved Ramme Møbler A/S, Ramme.

 

b. Bjarne Kjærside, sømand, født d. 5. december 1957 i Ålborg.

c. Svend Kjærside, sømand, født d. 23. september 1960 i Dybe.

d. Ib Kjærside, født d. 1. april 1962 i Dybe.

I. K. er elev på Lomborg Ungdomsskole.

e. Bent Kjærside, født d. 20. april 1963 i Holstebro.

 

10. Johannes Andersen Kjærside, portner, født d. 30. oktober 1930 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 7. november 1953 i Aalborg med Karren Margrethe Olsen, født d. 19. oktober 1935 i Nr. Uttrup. Hvorup, datter af arbejdsmand Oluf Marius Olsen og hustru Marie Jensen.

Bosat: Petersborgvej 23, Vejgård pr. Al.borg.

J .A.K. gik i skol.e i Bøvling, havde en tid plads ved landbruget, stod 2 år i lære, som mejerist på Brandborg Andelsmejeri, indkaldtes, 1951 til. aftjening af sin værnepligt, i Aalborg, fortsatte som konstabel. og hjemsendtes 1962 som overkonstabel. var dernæst i 10 år ansat ved De fore- nede Vagtselskaber A/S, Aalborg og har fra 1972 haft ansættelse som portner ved Dansk Andels Cementfabrik, Nørresundby. J.A.K. har været formand samt en tid landsformand for mathforeningen, medlem af bestyrelsen for vagtfunktionærerne i Nordjylland 1962-1973 medlem af hjemmeværnet og en tid medlem af bestyrelsen for fagforeningen.

K.M.O. gik i Poul. paghs Gades Skole i Aalborg, havde derefter plads ved husgerning i Aalborg indtil. sit giftermål, arbejdede 1958-1959 ved C. W. obel. A/S~ cigar- og tobaksfabrik Aalborg, og har senere virket som rengøringsassistent på en skole.

a. Poul. Erik Kjærside, pædagogmedhjælper, født d. 13. oktober 1954 i V. assing, samlever fra 4. februar 1976 med Birgit Pia Strømfeldt Christensen, designer, født d. 4. december 1956 i Aarhus, datter af fabrikant Børge Strømfeldt Christensen og hustru Elna Margrethe Pedersen.

Bosat: Skjernvej 56, Fiskbæk.

P.E.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Vejgård østre Skole Aalborg, besøgte 1973-1974 Silkeborg Højskole tog 1976 HF-eksamen fra Herning Seminarium, studerede 1976-1977 historie ved Aarhus universitet og var 1977-1978 pædagogmedhjælper i Gullestrup. - P.E.K. er ansvarshavende redaktør for det pædagogiske fagblad Amtsnyt har som kasserer siddet i amtsbestyrelsen samt på landsplan været medlem af kursusudvalget og uddannelsesudvalget.

B.P.S.C. gik 9 år i skole i Hedensted var 1972-1973 elev på Eriksminde Efterskole, opholdt sig 7 måneder i England, arbejdede så i 2 år i en børnehave i Bramdrupdam og gennemgik 1976-1978 uddannelse til designer på Dansk Konfektions- og Trikotageskole i Birk.

b.Svend Erik Kjærside, salgsassistent, født d. 18. juli 1957 i Aalborg, gift d. 19. november 1977 i København med Anne Grethe Jeppesen, ekspeditrice, født d. 19. november 1957 i København, datter af elektriker Svenn Erik Jeppesen og hustru Gerda Sylvia Frederiksen.

Bosat: Enghavevej 34~ København V.

S.E.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra øster-sundby vejens Skole i ø. Uttrup, stod i Lære som tarmrenser på Andels- svineslagteriet Nørresundby, rejste 1976 til København, virkede en til som chauffør ved Expert (TV-Magasinet) på Nørrebrogade 232 og har fra 1977 været ansat som salgsassistent ved Byens Hushjælp, ligeledes Nørrebrogade 232.

A.G.J. gik i Ålholm Skole Valby, var en tid medhjælper i en børnehave samt ekspeditrice i en viktualieforretning, blev 1974-1976 uddannet som smørrebrødsjomfru på restauranterne Wivex og 7 små hjem og virker nu som ekspeditrice i viktualieafdelingen hos Melhede, Lyngby Storcenter.

c. Hans Jørgen Kjærside, specialarbejder, født d. 12. juni 1960 i Alborg.

Bosat: Petersborgvej 23, Vejgård pr. Aalborg.

H.J.K. gik 9 år i østersundbyvejens Skole i ø. Uttrup~ havde et par år plads som bud og virker nu som specialarbejder.

Jens Ole Marius Kjærside, født d. 27. juni 1963 i Aalborg.

e. Lars Henrik Kjærside, født d. 23. december 1967 i Aalborg.

11. Esper Andersen Kjærside, chauffør, født d. 9. oktober 1931 i Lundgårdhus, Bøvling, gift i Herning med Ruth Krista Jacobsen, syerske født d. 25. januar 1935 i Hillerød, død d. 19. marts 1969 i København, begravet i Videbæk, datter af vicevært Kaj Jacobsen og hustru Else, samlever med Inge-Lise Erichsen, hjemmehjælper, født d. 26. juni 1941 på Rigshospitalet i København datter af leder Bruno Johannes Wittus Erichsen og hustru Grethe Iversen. - R.K.J. havde i sit første ægteskab børnene Ulla og Kurt Hansen. - I.L.E. havde i sit tidligere ægteskab børnene Hanne~ Helle og Tina Jacobsen.

Bosat: Varne lundsvej 8 ~ Videbæk.

E.A.K. gik i skole i Bøvling og Ramme, havde en tid plads ved landbruget, aftjente 1952-1953 sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland, var i årene 1956-1970 buschauffør hos sin svoger, Svend Aage Pedersen i Videbæk, kørte så til 1975 renovationsvogn for Karl Sønderby Jensen i Videbæk og har siden haft plads som chauffør ved Spjald Beton A/S~ Spjald.

R.K.J. var nogle år syerske i Videbæk.

I-L.E. blev uddannet som kontorassistent, virkede senere som syerske og har fra 1976 arbejdet som hjemmehjælper.

a.Connie Hanna Kjærside, født d. 16. august 1959 på Rigshospitalet i København, gift d. 30. april 1978 i Videbæk med Poul Erik Jensen, specialarbejder, født d. 10. marts 1952 i Herning, søn af kommunalarbejder Arne Jakob Peder Jensen og hustru Anna Sofie Pedersen.

Bosat: Gl. Kirkevej 3~ Nr. Vium pr. Videbæk.

C.H.K. tog realeksamen i Videbæk og havde 1 år plads i huset. P.E.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Vestervangskolen i Herning, sejlede i årene 1967-1970 som dæksdreng : og jungmand, arbejdede 1975 i Sverige samt 1976 på Frederikshavn Værft A/S og har nu beskæftigelse ved P. Mortensen A/S, maskinfabrik Herning.

 

1) Rikke Jensen, født d. 19. august 1978.

b. Kai Allan Kjærside, født d. 6. oktober 1963 i København.

12. karl Andersen Kjærside, skovarbejder, født d. 12. maj 1933 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 27. april 1961 i Hanning med Agnes Elisabeth Jensen, hjemmehjælper, født d. 18. december 1941 i Hanning, datter af gårdejer Aage Jensen og hustru Jenny Petrine Pedersen.

Bosat: Humlevænget 20~ Vemb.

K.A.K. gik i skole i Bøvling og Ramme, havde derefter plads ved landbruget og har siden virket som skovarbejder ved Klosterhedens Statsskovdistrikt, afbrudt af en tid som skovløber ved Skovlyst Skovdistrikt i Funder.

A.E.J. gik i skole i Hanning, havde derefter plads ved husgerning på hjemegnen var nogle år hjemmesyerske og har fra 1975 virket som hjemmehjælper i Vemb Kommune.

a. Christian August Kjærside, landmand, født d. 19. marts 1962 på sygehuset i Ringkøbing.

b. Pia Annette Kjærside, født d. 19. februar 1967 i Funder.

 

13. Magnus Andersen Kjærside , servicemand, født d. 17. august 1934 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 1. juni 1960 i Ulfborg, .Kirkeby, Ulfborg, med Inge Margrethe Dalgaard Filsø syerske født d. 2. Marts, 1939 i Ulfborg Kirkeby, datter af arbejdsmand Karl Filsø og hustru Minna Dalgaard Jensen.

Bosat: Kirkebyvej 54, Stavning pr. Skjern.

M.A.K. gik i skole i Bøvling, Ramme og Risbæk, havde derefter plads ved landbruget bl. a. 3½ år i Engbjerg Præstegård, aftjente sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland, var et par år chauffør i København samt en tid chauffør i Videbæk og Skjern, drev 1969- 1973 egen vognmandsforretning og har siden Været ansat som servicemand ved Renault Skjern ApS, østergade 73, Skjern. - M.A.K. har fra 1972 været medlem, af hjemmeværnet.

I.M.D.F. gik i skole i LilleZund samt i Ulfborg Kirkeby, havde derefter plads ved husgerning bl.a. i Sønderjylland lærte 1959 syning i Ulfborg arbejdede derefter som syerske flere steder i Herning, havde nogle år egen systue og har fra 1973 haft beskæftigelse ved Søms Model- A/S, Lem.

a. Søren karl Filsø Kjærside, tømrer født d. 1. december 1960 i Videbæk.

b. Elsebeth Minna Dalgaard Kjærside, født d. 4. maj 1963 i Skjern.

c. Jette Filsø Kjærside, født d. 11. juli 1964 i Skjern.

14. Agnes Andersen Kjærside, hjemmehjælper, født d. 22. juli 1936 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 12. november 1955 i Lemvig med Elmer Tofting, bolsmand og vejformand, født d. -~6. august 1931 i Dybebjerghus, Dybe, søn af bolsmand Peder Magnus Tofting og hustru Karen Marie Larsen. ,

Bosat: Nordbjerg, Knakkervej 68, Dybe pr. Lemvig.

A.A.K. gik i skole i Bøvling Ramme, Risbæk og Dybe,havde derefter plads ved husgerning, arbejdede efter giftermålet en tid på Bovbjerg Badehotel samt ved Bang & Olufsen A/S ~ Struer ~ og har fra 1974 virket som hjemmehjælper i Dybe.

E.T. gik i skole i Dybe, havde derefter plads ved landbruget aftjente sin værnepligt i Karup, købte 1952 ejendommen Nordbjerg i Dybe med et tilliggende på 8 tdr. land, har senere tilkøbt en ejendom med et tilliggende på 3' tdr. land drev i årene 1963-1975 maskinstation og er nu vejformand ved Superfos Damman-Luxol A/S.

a.Birgit Tofting, kontorassistent, født d. 29. januar 1956 i Nordbjerg, Dybe, samlever fra 1. juli 1977 med Jørn Sand Madsen, elektriker, født d. 27. december 1956 i Fjaltring, søn af smedemester Egon Kristian Madsen og hus tru Elly Sand.

Bosat: Ydunslund 6~ Lemvig.

B.T. gik i Bonnet Friskole, havde plads på Thylands Ungdomsskole , Hundborg, var elev på Lomborg Ungdomsskole og bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Christinelystskolen i Lemvig, tog 1973 handelseksamen i Lemvig var 1 år medhjælper i en vuggestue , i Lemvig, blev 1975-1977 kontoruddannet ved Lemvig Beton og Mørtelværk og virker nu som kontorassistent samme sted.

J.S.M. tog 1973' realeksamen i Lemvig, blev 1977 udlært som elektriker hos elektroinstallatør Hans MaarUpgaard, Bøvlingbjerg, og har siden arbejdet som svend samme sted.

b. Margit Tofting, laborantelev, født d. 17. april 1958 i Nordbjerg, Dybe, samlever med Preben Kristensen, landbrugstekniker, født d. 20. februar 1953 i Forum, Bryndum, søn af arbejdsformand Niels Christian Kristensen og hustru Erna Sørensen.

Bosat: Kirketoft 6~ Tvingstrup pr. Horsens.

M.T. gik i Bonnet Friskole, var i 2 år elev på Lomborg Ungdomsskole og bestod 1975 den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Christinelystskolen i Lemvig, havde i 9 måneder plads i huset samt i 3 måneder ophold på Rønshoved Højskole, begyndte HF-studiet på Struer Stats gymnasium og. tog 1978 eksamen fra Risskov Amtsgymnasium, var en tid sygehjælper på Stefanshjemmet i Aarhus og er nu laborantelev på Horsens Sygehus.

P.K. bestod 1969 den statskontrol lerede prøve efter 9. klasse i Bryndum, gennemgik 3 måneders grundkursus på Borris Landbrugsskole, havde i 4 år plads som landbrugsmedhjælper var 1½ år rejsemontør for et byggefirma i Rødekro, aftjente sin værnepligt på Flyvestation Vandel, havde 1976 3 måneders ophold på Rønshoved Højskole, fortsatte sin uddannelse til landbrugs tekniker på Vejlby Landbrugsskole, Risskov, blev færdiguddannet 1979 og har nu beskæftigelse ved Danske Landboforeningers Frøforsyning i Skanderborg.

c. Lene Tofting, født d. 10. januar 1960 i Nordbjerg, Dybe.

d. Bente Tofting, født d. 1. juli 1962 i Nordbjerg, Dybe.

e. Erik Tofting, født d. 1'3. oktober 1966 i Nordbjerg, Dybe.